Hotspots of een dekkend netwerk: de toekomst is draadloos

Alles is mogelijk aan de Universiteit Twente (UT) in Enschede: internetten op een bankje onder een boom, overal e-mailen en chatten en het studieprogramma bekijken tijdens de lunch in de kantine. In 2003 al kreeg de UT over de hele campus draadloos internet. Het computernetwerk beslaat 140 hectare en was destijds het grootste wifi-netwerk van Europa. Dankzij 650 wireless access points, zendontvangers die het netwerksignaal doorgeven, is over het gehele campusterrein internet draadloos toegankelijk. Hierdoor kunt u overal op de campus online gokken en via onze sponsor gratis op online gokkasten van Gokkasten.Amsterdam spelen.

Maar zover als de UT zijn de meeste onderwijsinstellingen nog niet. Daar bestaat het draadloos internet uit hotspots; locaties waar het mogelijk is draadloos verbinding te leggen met het internet. Toegang is mogelijk via een laptop met wlan-kaart en een inlogcode van de onderwijsinstelling. Hotspots en netwerken maken dat docenten en studenten niet langer afhankelijk zijn van de vaste computerwerkplekken en bieden op die manier nieuwe mogelijkheden voor het onderwijs. Zo kan een hoorcollegezaal snel omgetoverd worden tot een practicumruimte en hebben studenten, als ze in het bezit zijn van een laptop, altijd hun studiebenodigdheden bij zich. Vacatures voor docenten zijn te vinden op verschillende sites.

Draadloos
De naam hotspot is volgens Ronald Boontje, security manager en netwerkspecialist van de Universiteit van Amsterdam (UvA) een beetje in de volksmond ontstaan. “Ik zie het als een term om een locatie aan te duiden die druk bezocht wordt door de doelgroep en waar in dit geval draadloos internet aangeboden wordt. De dekking van hotspots is beperkt, ze worden alleen aangelegd als een groot dekkend netwerk niet lukt of nog niet bestaat.” De UvA maakt gebruik van hotspots. Op dit moment zijn er ongeveer vijftien over de hele universiteit en het aantal groeit mondjesmaat. “Wij zijn een stadsuniversiteit met veel verschillende gebouwen door de hele stad. Door de grote en verschillende gebouwen is een groot netwerk niet haalbaar.”

Voordat de UT de hele campus in 2003 integraal afdekte, maakten ze ook gebruik van hotspots. Het gebruik van het netwerk groeit zichtbaar, aldus Jan van der Veen, Hoofd ict en Onderwijs van de UT. Ondertussen schrijft ongeveer de helft van alle opleidingen van de universiteit een laptop voor en heeft de universiteit haar eigen notebook servicecentrum op de campus waar studenten met hun laptop terecht kunnen als er problemen zijn. Ook in Amsterdam zijn er steeds meer studenten die een laptop hebben en die groep maakt enthousiast gebruik van de voorzieningen op verschillende locaties. Voordeel is dat er overal gewerkt kan worden en niet alleen in de studiecentra, waar lang niet altijd plek is. Bovendien zijn er geen belemmeringen meer door sluitingstijden van deze centra. “Bovendien hebben de studenten altijd hun spullen bij de hand. Je hoeft bestanden niet meer op vijf verschillende plaatsen op te slaan of overal naar toe te mailen.” Daarnaast wordt volgens Boontje de connectiviteit die de hotspots creëren op leukere locaties dan een muf lokaal erg gewaardeerd.

De Hanzehogeschool Groningen werkt nu nog met hotspots, maar begint met de aanleg van een dekkend netwerk in alle gebouwen. Daarvoor is net een pilot met draadloos internet afgerond. De proef is succesvol verlopen en er is groen licht voor het netwerk. Op dit moment heeft de instelling 23 hotspots, waardoor er in elk gebouw een plek is waar draadloos ingelogd kan worden. “Tijdens de pilot viel het gebruik tegen, maar nu het nieuwe collegejaar is begonnen zien we een stijging, waarschijnlijk omdat er meer studenten zijn met een laptop”, vertelt Kees Kamphuis, informatiearchitect van de Hanzehogeschool. De hogeschool stimuleert studenten een laptop aan te schaffen, zodat het netwerk in de toekomst voor onderwijsdoeleinden gebruikt kan worden. “In nieuwbouwprojecten wordt al veel minder ruimte voor vaste computerwerkplekken gereserveerd en het is de bedoeling dat de hele campus internetdekking heeft. Bovendien zijn er plannen om in de toekomst bellen via het netwerk mogelijk te maken, maar hoe weten we nog niet.”

Onderwijs

Dat buiten in de zon je opdrachten maken en literatuur zoeken leuker is dan in een computerlokaal is logisch. Vraag is wel of draadloos internet het onderwijs ook inhoudelijk zal veranderen. Volgens Van der Veen wordt het netwerk soms onderwijsinhoudelijk gebruikt, bijvoorbeeld als er door middel van een projectwerkgroep aanvullende opdrachten voor een college gemaakt moeten worden. “In dat geval is het makkelijk dat overal gewerkt kan worden met zo’n groep. Een docent kan bijvoorbeeld tijdens een hoorcollege de studenten ter plekke een kleine opdracht laten maken.”

Het draadloze netwerk doet het vooralsnog goed om studenten te activeren. Als er gebruik gemaakt wordt van het netwerk in het onderwijs, is dat vooral bij opleidingen die integraal kiezen voor een nieuwe vorm en dat zijn meestal nieuwe opleidingen. Om de mogelijkheden vol te benutten heeft de UT een coördinator wireless. Hij moet opleidingen stimuleren en voorbeelden laten zien van wat allemaal mogelijk is. “Media, techniek en ict-opleidingen hebben dankzij het netwerk meer mogelijkheden met opdrachten en in colleges. Industrieel Ontwerpen was de koploper en ondertussen zijn er negen opleidingen die in het onderwijs gebruik maken van het netwerk”, vertelt Van der Veen.

Boontje ziet mobiliteit op dit moment als grootste voordeel van een draadloos netwerk. “Studenten van alle universiteiten in Nederland kunnen gebruik maken van het netwerk, waardoor de mobiliteit is toegenomen en dat is te zien. Je kunt nu als student uit Groningen hier in de bibliotheek van de UvA het netwerk op met je eigen inloggegevens.” Op het onderwijs heeft het binnen de UvA verder nog weinig invloed. Het is vooralsnog een toegevoegde dienst. “Dat komt natuurlijk ook door het lage aantal hotspots op het moment.”

De toekomst

De UT gebruikt het netwerk nu om studenten in groepen bij elkaar te laten brainstormen en te discussiëren. Bovendien kunnen hoorcollege en groepswerk goed afgewisseld worden. Colleges via internet waarbij studenten zich over de hele campus bevinden is een van de mogelijkheden, maar het lijkt Van der Veen geen goed idee. “In het kader van 3TU gaan we wel werken met afstandsonderwijs, maar dat haalt het niet bij gezamenlijk in een lokaal zitten. Voorlopig is het vooral nog een stuk gereedschap dat voor studenten de flexibiliteit verhoogt.” Om in het onderwijs op grote schaal gebruik te maken van draadloos internet moet nog een aantal problemen het hoofd geboden worden. “Grootste probleem hier is dat de helft van de studenten wel en de andere helft geen laptop heeft.”

Ondertussen wordt er niet langer alleen binnen onderwijsinstellingen gewerkt aan draadloze netwerken, maar zijn deze ook bezig hele steden van draadloos internet te voorzien. Zo zijn in Groningen de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanze Hogeschool in samenwerking met de gemeente aan het kijken hoe een stadsnetwerk tot stand gebracht kan worden. Voor studenten zou dit betekenen dat zij overal toegang hebben tot universitaire netwerkdiensten en overal bestanden kunnen delen.

Ronald Boontje ziet en voorziet vooral problemen op het gebied van gebruikersgemak en beveiliging. “Het is nog niet een systeem van plug and play. Vooral de eerste keer dat je van het netwerk gebruikt maakt moet je aardig wat hobbels nemen. Maar als je dat een keer gedaan hebt loopt het redelijk. Die beveiligingsmankementen kunnen we bij de UvA voorlopig niet verhelpen, we moeten wachten tot de techniek beter wordt.”. Er zijn dan ook medewerkers aangewezen die diverse veiligheidstrainingen zullen volgen.

Wat de toekomst allemaal voor mogelijkheden biedt is volgens Kamphuis niet te overzien. “Wat de mogelijkheden zijn is niet te zeggen, maar de toekomst is draadloos everywhere.”