Uitleg over testen

Hieronder staan een aantal begrippen uitgelegd die met testen te maken hebben.

Voor het opzetten van tests op een gestructureerde wijze gebruiken testers verschillende methoden.

Die methoden maken vervolgens weer gebruik van een veelheid aan testtechnieken.

Testmethoden

 • SmarTEST
 • T-MAP (Test Management Approach)

Is eigenlijk geen testmethode, maar methode om het testproces te beheren.

 • TestFrame
 • TestGoal
 • Agile testing
 • Exploratory testing
 • Whitebox testing
 • Blackbox testing
 • Acceptance and Regression Testing

Testtechnieken

 • Test Strategie Bepaling
 • Testpuntanalyse
 • Formele Inspectie
 • Testspecificatietechnieken
 • Checklist
 • Unittesten

Dynamisch of Statisch testen

Bij testen kan worden gesproken van dynamisch testen en van statisch testen:

 • Statisch testen wordt uitgevoerd zonder het systeem daadwerkelijk uit te voeren.
 • Bij dynamische testen vindt controle van het draaiende systeem plaats.

Een voorbeeld van statisch testen is de syntaxiscontrole die een compiler uitvoert,

Een voorbeeld van dynamisch testen is het draaien van een computerprogramma en controleren of het programma een functie correct uitvoert. Bij een product voert men een optische controle uit (statisch) of men laat de machine proefdraaien (dynamisch).

Kwaliteitsattributen

 • Functionaliteit
 • Betrouwbaarheid
 • Onderhoudbaarheid
 • Bruikbaarheid
 • Portabiliteit
 • Efficiency

Black Box of White Box

Een andere onderverdeling van testen zit in de manier waarop het object van de test benaderd wordt:

 • Black Box test
 • White Box test

Black box testen

Van het testobject is niets (of maar een klein deel) van de werking bekend bij de tester.

De tester zet zijn tests op volledig onafhankelijk van de interne werking en alleen gebaseerd op wat de invoer is en wat de verwachte uitvoer zou moeten zijn.

White box testen

De interne werking van het testobject is bekend, tests zijn gebaseerd op hoe de interne werking er uit ziet.

Tests volgen de diverse relevante paden door het te testen object heen.

Greybox test

Naast de onderverdeling in de hoofdstromen, het blackbox en whitebox testen, is er nog een variant, namelijk gray box testen: “It doesn’t matter whether a cat is black or white so long as it catches mice.”

Impliciet of expliciet testen

Bij het testen kan ook nog een onderverdeling worden gemaakt naar impliciet testen of expliciet testen.

Impliciet

Bij het impliciet testen wordt er wel aandacht besteed aan het testen van het testobject op een bepaalde kwaliteitseigenschap, maar de test vindt zijdelings plaats naast andere tests. Een voorbeeld is het impliciet testen van performance. Naast bijvoorbeeld een functionele test kan een tester dan een checklist invullen om de performance van het testobject bij te houden in termen als het aantal seconden voor het openen van een scherm.

Expliciet

Bij het expliciet testen wordt een testobject juist heel direct getest op bepaalde kwaliteitseigenschappen. Een voorbeeld is dat een tester heel bewust een test opzet voor het meten van performance waarin hij van te voren de uit te voeren acties en controles definieert, inclusief verwachte resultaten. Vervolgens voert de tester zijn test uit om te controleren of het object voldoet aan de gedefinieerde performance verwachtingen.