Saxion Hogescholen gaf eind vorig jaar aan (zie bericht Edusite) dat de flexibiliteit en aanpasbaarheid van grote allesomvattende elektronische leeromgevingen (elo’s) als LearningSpace en Blackboard tekortschieten. Als oplossing werd er gekozen voor de inzet van een portal, waar meerdere applicaties aan gekoppeld kunnen worden. Na een lange Europese aanbestedingsprocedure is de keuze gevallen op WebSphere van IBM. Op 1 januari zal de portal operationeel zijn.

Saxion heeft ook naar open source initiatieven gekeken maar wil daar voorlopig niet aan, zegt Co Braspenning: “In de Europese aanbesteding hadden we een partij mee die open source aanbood, maar we zagen op tegen de ontwikkelpoot die je dan nodig hebt.” De hoeveelheid mankracht en tijd die vrijgemaakt moest worden om een ontwikkelingomgeving op te zetten van hetzelfde niveau als een regulier product, bleek te groot. Daarnaast was het prijsverschil dermate klein dat er gekozen is voor een commerciële oplossing.

Overigens is de Academie Communicatie, Informatietechnologie en Informatiemanagement (CII) van Saxion gestart met een pilotfase van de open source elo Sakai. Bij een positieve evaluatie kan Sakai onderdeel gaan worden van de portal. IBM heeft toezeggingen gedaan om te onderzoeken of beiden in elkaar te voegen zijn. Zowel de portal als Sakai zijn geschreven in Java.

Bij Saxion kan er nog steeds gewerkt worden met de elo LearningSpace, die niet helemaal verdwenen is. Er zijn nog een twintigtal cursussen actief. Inmiddels is de elo vervangen door een andere variant van IBM, QuickPlace, die volgens Braspenning meer getypeerd kan worden als een samenwerkingsomgeving. Hoewel QuickPlace is opgezet voor het onderwijs maken ook ondersteunende diensten hier gebruik van.

Naast onderwijscontent zou Quickplace ook aangevuld worden met andere applicaties als een forum en een bibliotheek. Braspenning: “Maar dan zit je weer één applicatie aan te passen. We willen juist de kant op dat je meerdere programma’s als het ware tegen elkaar aanplakt in één portal.”