Mindfulness is eigenlijk een nog betrekkelijk nieuw begrip maar wel ontzetten ‘in’ op dit moment. Mindfulness is een soort manier om je leven meer inhoud en diepte te geven, dus is het ook niet zo gek dat het in onze huidige samenleven vol haast en stress nu zo populair is.

Mindfulness is een manier om speciale aandacht te geven aan gebeurtenissen zonder daar direct een oordeel over te vormen. Op die manier ben je je dan geheel bewust van de dingen die je aan het doen bent. Zo op papier lijkt dat eigenlijk allemaal heel simpel, maar in de praktijk komt er toch wel het een en ander bij kijken.

In de huidige maatschappij worden we continu geprikkeld door allerlei dingen van buitenaf, zoals bijvoorbeeld tijdschriften, kranten, radio, TV en smartphone, maar ook zeker door familie, vrienden en kennissen. Wat te denken van alle social media van tegenwoordig, zoals Twitter, Facebook, LinkedIn, Google+ en dergelijke. De gehele dag door worden we afgeleid door allerlei signalen van hetgeen we aan het doen zijn.

Met mindfulness kun je bewust worden van dat wat je aan het doen bent, zonder te oordelen daarover.

Hoe is mindfulness ontstaan?

Mindfulness wordt al heel lang gebruikt door de Boeddhistische monniken. Zij trainden zichzelf daarin door middel van meditaties. Zij noemden het ‘Vipassana’, hetgeen letterlijk betekent ‘de dingen nemen zoals ze zijn’. Pas in de jaren ’70 werd het programma Mindfullness-based Stress Reduction Programma (MBSR-program) door John Kabat-Zinn ontwikkeld. Oorspronkelijk was het bedoeld voor mensen met chronische klachten en psychische klachten zoals depressies. Met dit programma leren mensen om zelf de controle over het leven te nemen en niet langer op de automatische piloot te leven.

Toepassen van mindfulness

Alhoewel het allemaal heel simpel klinkt, is mindfulness in de praktijk toch niet zo simpel toe te passen. Er bestaan echter meerdere mindfulness trainingen die gericht zijn op het juist toepassen ervan en het bewust worden van hetgeen we doen. Mindfulness kan worden toegepast bij:

  • Stress– en stressgerelateerde klachten
  • Burnout / overspannen
  • Somberheid
  • Angstverschijnselen
  • Chronische pijn
  • Piekeren
  • Hartklachten
  • Vermoeidheid / slapeloosheid
  • Ademhalingsproblemen

Mindfulness beïnvloed het denken, de denkpatronen en het omgaan met gevoelens in het dagelijkse leven. Hierdoor zal je leven meer diepgang krijgen en zul je tegelijkertijd niet meer zo zwaar tillen aan de dagelijkse beslommeringen.

Minfulness is dus zeker iets om je in te verdiepen!