Timewax

Er is heel wat kritiek vanuit de burger maar ook vanuit het bedrijfsleven over het huidige onderwijs. Vragen zoals ‘is het onderwijs niet verouderd?’ en ‘leren kinderen en jongeren wel de juiste vaardigheden om goed voorbereid te zijn op de toekomt?’ spelen een grote rol. Er is steeds meer aandacht voor de 21ste-eeuwse vaardigheden. Maar wat zijn dit precies voor vaardigheden en kunnen we daar überhaupt al duidelijkheid over geven? Hierover meer in dit artikel.

Organisaties

Er zijn al heel wat (internationale) organisaties die zich over dit vraagstuk hebben gebogen. Hierbij kan je denken aan de Onderwijsraad, OESO en de ministeries van EZ, OCW en SZW. Zij hebben gekeken naar de huidige trends binnen de samenleving en het bedrijfsleven die een grote impact gaan maken in de toekomst. Hierbij moet wel vermeld worden dan de toekomst nooit helemaal te voorspellen is maar een globaal beeld is nodig om een eenduidige visie te ontwikkelen. De belangrijkste trends waar deze organisaties op ingehaakt hebben zijn: digitalisering, technologisering, individualisering en globalisering.

Uitleg trends

De individualisering is in opmars. Het wordt voor de jongeren van nu steeds belangrijker om eigen keuzes te maken en inzicht te krijgen in de eigen kwaliteiten. Er is geen duidelijke eenzijdige richting die jongeren kunnen volgen wat 50 jaar geleden wel het geval was. De burgers van de toekomst moeten vooral mondig, zelfstandig en geïnformeerd zijn om zich staande te houden in de huidige maatschappij. Daarnaast vervagen de eigen landsgrenzen door de globalisering. Burgers reizen de wereld over en maken zich druk over wat er elders gebeurt. Dit komt mede door de huidige digitalisering. Burgers kunnen al hun informatie halen van het internet en digitale vaardigheden zijn enorm belangrijk om mee te kunnen met de huidige tijdsgeest. Als laatste is de technologie zichzelf voortdurend aan het door ontwikkelen. Huidige beroepen zijn niet meer nodig in grote getalen of zijn zelfs overbodig geworden.

Trends doorvoeren in vaardigheden

Al met al kan gesteld worden dat vaardigheden zoals digitale vaardigheden, begrijpelijk en verstaanbaar communiceren en samenwerken belangrijke vaardigheden zijn. Daarnaast is het van belang dat de burgers van de toekomst kritisch kunnen denken, probleemoplossend kunnen handelen en zichzelf kunnen aanpassen aan de huidige omstandigheden. Zeker in deze snelle maatschappij waar de technologische ontwikkelen binnen een mum van tijd veranderen is aanpassingsvermogen een belangrijke vaardigheid. Al is het ook beroepsafhankelijk in welke mate al deze vaardigheden van belang zijn en in welke frequentie.

Dit artikel is mogelijk gemaakt door Timewax